sluŽby a reference

Statika betonových konstrukcí pozemních staveb

Navrhujeme nosné konstrukce pozemních staveb. Zajišťujeme veškeré stupně projektové dokumentace. Největší objem naší práce je ve stupni dokumentace pro provedení stavby včetně podrobných výkresů výztuže.

Kreslení dílenské dokumentace železobetonových konstrukcí

Pro naše partnery zajišťujeme kreslení dílenské dokumentace monolitických konstrukcí. Máme zkušenosti se software Recoc, SofiCAD B, CADS RC